Sunday, February 21, 2010

రెక్కల కళ

 

తడిమితే   

అనుభూతులు

తురిమితే

అశ్రుధారలు       

 

సుకుమార సుమం ~

హృదయం

-------------------------------

 

నీతో

నీ స్నేహం

ఒంటరితనం

మాయం

 

ఎండలో నిలబడితే ~

చలేది?

 

--------------------------------------------

Friday, December 11, 2009

మా అమ్మా రెక్కలు రాసేస్తానంటోంది……

 

 

 

 

నా లక్ష్యాలు, ఆశయాలు  వాటి సాధనలో నే పడుతున్న అవస్థలు చూసి మా అమ్మ బంగారు బొమ్మ …. ఆవేశంతో ఆసీస్సులతో

రెక్కలు రాసానంటూ నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పింది.

 

chikkala (112)

 

నిజానికి రెక్కల నిర్మాణం పై ఆమెకు అవగాహన లెదు

ఆమె రెక్కల్ని నా తరువాయి పోస్ట్ లో సరిచేస్తాను.

ఆమె భావాల్ని యథాతథంగా ఇక్కడ ఉంచుతున్నాను.

--------------------------------------

పట్టినపట్టు

విడువక

పదేపదే

ప్రయత్నించు

 

ప్రతి దానిలోను

విజయం తప్పక లభిస్తుంది

-----------------------------------

ప్రతి కష్టమూ

నిన్ను ఉన్నత స్థితికి

మార్చేమెట్టుగా

మారిపోవును

 

 

ప్రతి మంచి ఆలోచన

నీ మార్గమునకు ప్రకాశము

-----------------------------------------

 

అసూయకు

మించిన రోగం

ప్రేమకు మించిన

ఔషథం లేవు

 

సృష్టిని మార్చలెవు

నీ దృష్టి నిమార్చుకో

--------------------------------------------------------------

 

నువ్వెలా

ఉన్నా

రోజు

గడిచిపోతుంది

 

రోజంతా మంచిగా సక్రమంగా

గడిచి పోయేలా నడచుకో

Wednesday, December 2, 2009

రెక్కలు.. 94, 95, 96, 97, 98,99 100

 

 

అందరికోసం

నువ్వు

నీకోసం

నువ్వే

 

ఇస్తాయి కానీ అడగవు ~

చెట్లు                                        94

-------------------------------------

నేటి

భావాలే

రేపటి

ఆదర్శాలు

 

ఇవ్వాళ కుంగిన సూర్యుడు ~

రేపు ఉదయించక మానడు                    95.

-----------------------------------

మంచైనా

చెడైనా

గుండెల్లో

దాచుకుంటుంది

 

కాలం ~

ముగింపు లేని పుస్తకం                    96.

--------------------------------------------

పలికేవాళ్ళని బట్టి

పదాలు

అర్థం

మార్చుకుంటాయి

 

కత్తి ఒక్కటే ~

వాడే  విధానాలెన్నో                     97

-----------------------------------------------------

 

వెక్కిరింతల్ని

ధిక్కరిస్తేనే

విజయాలు

దాసోహమంటాయి

 

భయపడితే ~

మరింత భయపెడతారు                               98.

--------------------------------------------------------

 

తలరాత

తలపై లేదు

నరుడి

నాల్కపై ఉంది

 

మనసుల్ని గెల్చేఆయుధం ~

మాట                                         99.

-------------------------------------------------

పొగడ్తలతో పాటు

అవమానాల్నీ

ఆస్వాదించగలిగటం

అసలైన గెలుపు

 

మంచు బిందువులకి పులకించిన పువ్వే~

మండుటెండల్నీ భరిస్తుంది                             100.

 

------------------------------------------------------

Tuesday, December 1, 2009

రెక్కలు …. 91,92,93

నిరాశ

నీడ

ఆశ

కాగడా

 

నీడకు భయపడకుండా ~

వెలుగులో సాగిపో                       91

 

---------------------------------

నిజానికి

ధైర్యం

అబద్ధానికి

తెలివికావాలి

 

బ్రతక నేర్చినా , బ్రతికించుకున్నా ~

నువ్వే                                         92

----------------------------------------------

 

 

మండే

అగ్నిగోళానికీ

తప్పని

గ్రహణం

 

ఎంతవారైనా అప్పుడప్పుడూ ~

రాజీ పడాల్సిందే                              93

 

---------------------------------------------------

రెక్కలు… 82, 83,84,85,86,87,88,89,90

 

పనిలో

అలసట

తీరేది

పనితోనే

 

అలలకు ~

విరామంతో పనిలేదు          82.

-------------------------------

అనుకూలాల్లో

అందరూ సాధిస్తారు

ప్రతికూలల్లో

గెలిస్తేనే గొప్ప

 

దిశమార్చుకోదుకనకనే~

ధృవతార అయ్యింది.                83.

------------------------------

చిన్న

పొగడ్త

ఆకాశమంత

ఉత్తేజాన్నిస్తుంది

 

అందరూ మెచ్చుకోలేరు ~

ఇతరుల గొప్పతనాన్ని                        84.

 

------------------------------------

 

చిన్న

నిర్ణయాలే

పెనుమార్పులకి

నాందిపలుకుతాయి

 

మహా వృక్షానికి మూలం ~

చిరు బీజమే                                         85.

----------------------------------

గాలి వీస్తే

జాబిల్లిని

దాచిన మబ్బులు

పారిపోవాల్సిందే

 

అర్థం చేసుకునేవారికి ~

మనస్ఫర్థలు  మబ్బులు                     86.

 

-------------------------------------

 

కొందరి బలం

గుంభనం

కొందరి బలహీనత

గలగలలాడటం

 

పైకైనా , లోనైనా ~

స్వచ్చత అవసరం                              87.

------------------------------------------------

 

నిజమైన

బంధాలకి

ఉండేది

మొదలు మాత్రమే

 

మధ్యలో వదిలివేసేవారు~

మితృలు కాలేరు                           88.

-------------------------------------------------------

 

పనిలో

దైవాన్ని చూస్తే

భుక్తికి

లోటుండదు

 

 

పనిమంతుడి  ప్రపంచం ~

సువిశాలం                                  89.

 

--------------------------------------------

 

నీ ప్రశ్నలన్నిటికీ

నీవద్ద

జవాబుందా?

ప్రశ్నించుకో

 

నిజమైన చికిత్స ~

ఆత్మపరిశీలన                                      90.

----------------------------------------------------

Friday, November 20, 2009

రెక్కలు

 

 

మన

తప్పులకి

బాధ్యులం

మనమే

 

ఆత్మపరిశీలన చేసుకోకుంటే

తప్పొప్పులు తెలిసేదెలా ?

 

----------------------------------------

Thursday, November 12, 2009

రెక్కల కళ… ( రెక్కలు ఇప్పటివరకు రాసినవి)

వెనక్కి

తగ్గిన

బాణమే

దూసుకెళ్తుంది

 

వెనకడుగైనా ~

విజయానికి  తొలిఅడుగే                           ...............1

--------------------------------------------        

ప్రాకులాడటం

అడుగులెయ్యడం

పరుగులు తియ్యడం

ఆయాసపడటం

 

నాలుగు బళ్ల పయనం ~

జీవితం                                             ...............2

-------------------------------------------

అనుభవాలు

ఎన్నో

అనుభూతులు

కొన్నే

 

పదిలపరచుకోవాలి ~

మధురస్మృతుల్ని                                   .............3

---------------------------------------------

మనుగడ

సాగదు

నాకెందుకులే

అనుకుంటే 

 

ప్రశ్నించే దమ్ముండాలి ~          

పరిష్కారం కోరేవారికి                                      ...........4

---------------------------------------------

చేతిలోఉంటే

చులకన చేస్తాడు

చెయ్యిజారాక

నీరుగారిపోతాడు

 

దూరమైతే ~

విలువ పెరుగుతుంది                                .................. 5

---------------------------------------------------------------------

డబ్బున్నవాళ్ళందరూ

ధనికులా?

నిరుపేదలందరూ

దరిద్రులా?

 

కోట్లతో కొనలేవు~

వ్యక్తిత్వాన్ని                                          ...........6

-------------------------------------------------------------          

సవాళ్ళని

జయించు

సామర్థ్యాన్ని

బ్రతికించు

 

రెండో చెంప చూపినవాడే ~

చుక్కలు చూపించాడు                           .............7             

------------------------------------------         

ఒక్కరు

చెయ్యలేరన్నీ

ఒక్కొక్కరుగా

చెయ్యగలరెన్నో

 

బింధువులన్ని కలిస్తే~

సింధువు         .                           ..................8       

-------------------------------------

నిన్ను బట్టే

స్నేహాలు

స్నేహితుల్ని బట్టే

ఆశయాలు

 

విత్తు నాణ్యమైన దైతే ~

పంట బంగారమే                               .............9    

-----------------------------------------------------------       

 

క్షమిస్తే
దేవుడౌతావు
క్షమాపణ అడిగితే
మనిషివనిపించుకుంటావు

 


బంధాలు నిలబడాలంటే ~
అహాన్ని వీడాల్సిందే                      ……….....10

-------------------------------------------------

 

తలచుకుని
తపిస్తే
అసాధ్యాలన్నీ
సుసాధ్యాలే
చందమామపైకెక్కించింది ~
సంకల్పబలం                          .................11  

 

---------------------------------------------------       

ప్రేమిస్తే
ప్రాణం
ఇస్తాయి
పశువులు


ప్రేమించకుంటే ప్రాణాలు తీస్తారు ~
మనుషులు                                    .............12        
--------------------------------------------------------

 


చదవగలిగితే
ఆ చూపులు
చెప్పే
భావాలెన్నో


మౌనంగా మాట్లాడతాయి ~
మూగ జీవాలు                            ............13

----------------------------------------

గుండెల్ని

కుదిపేసే

అనుభూతుల

అలజడులు

 

ప్రణయం ~

ఓ ప్రళయం                               .............14                

----------------------------------

 

చెవిలో

పూలు

నామినేటర్ల

ఆస్థులు.

 

చూసే కళ్ళు చెప్పలేవు~

కొన్ని నిజాల్ని                           ..............15              

---------------------------------------

 

ప్రతి

ఓటమి

వెనుక

ఓ గెలుపు

 

చీకటిని అంటిపెట్టుకునే ~

పగలు.                              ....................16               

---------------------------------------------------

 

వెన్నుతట్టే
వారుంటే
వెనకడుగు వేసే
ప్రశ్నే లేదు


లెక్కలేనన్ని ఆవిష్కరణలకు నాంది~
ఒక్క ప్రోత్సాహం.                   ....................17      

    

-----------------------------------

 

ముక్కుపచ్చలారందే
పచ్చతాడు
బంగరు కలల జీవితానికి
బలితాడు


తుంపేసిన పచ్చి మొగ్గలు~
వికసించవు                         .................18

 


----------------------------------

 


చెప్పేవాళ్ళందరూ
చెయ్యరు
చేసేవాళ్ళందరూ
చెప్పరు


చేసిచూపిస్తారు~
చేవ ఉన్నవాళ్ళు                    ...................19    

  
--------------------------------------------------

 


త్రవ్వినా
భరించే ధరిత్రి
తన్నినా
తట్టుకునే స్త్రీమూర్తి


సహనం తో~
విజయం                              ......................20    


---------------------------------------------------

 


నోరు
నిజం చెప్పకున్నా
కళ్ళు
అబద్ధమాడలేవు


ప్రతి అబద్ధాన్నీ బైటపెడ్తుంది~
ఓ నిజం.                               ...................21            
-------------------------------------------------------

 

 

విత్తువేసేది
ఒకరు
పండు తినేది
మరొకరు


ఒక్క చెయ్యి ~
ఎన్నో కడుపుల్ని నింపగలదు..             ..................22

 


---------------------------------------

 

శతృవుతో
ఆనందం
మితృడి తో
ఆవేదన


పంచుకునే పెద్దమనసులకి~
బోలెడు బంధాలు                           ..............23        


------------------------------------------------------------

 

వేలాదిసైన్యం

ఓ ప్రక్క

తోడుగా నేస్తం

మరోప్రక్క

 

సైన్యం వెనుదిరిగినా~

స్నేహం నిన్ను వీడదు                    .....................24 

-----------------------------------------------------------------

 

స్నేహితుడే

అయినా

చెయ్యి

చాచకు

 

నీ ’ఇన్ ’ధనం~

ఆత్మాభిమానం.                    ..........................25

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

నీలో తాను

తనలో నీవు

మనుషులిద్దరు

భావమొక్కటి

 

ఒకే దారిలో పయనిస్తుంది~

నిజమైన స్నేహం.......        .......................26.

-----------------------------------------------------------------------

 

 

చెయ్యిచాపటం    

సులువు

స్నేహం నిలుపుకోవటం

కష్టం

 

అవాంతరాల్ని అధిగమించేదే~

స్నేహం                                 ..........................27

-------------------------------------------------------------------------

చెడుకు

చేరువవ్వటం

మంచికి

దూరమవ్వటం

 

పూడ్చలేని అగాథాలు~

తప్పుడు నిర్ణయాలు             ..................28

-----------------------------------------------------------------------------------------

కొనుక్కున్న

సన్మానాలు

అనవసరపు

ఆర్భాటాలు

 

ఖాళీ డబ్బాలో~

రాళ్ళమోతలు.            ...............29.

----------------------------------------------------------------------------

తియ్యగా

మాట్లాడుతూ

చుట్టుకుంటాయి

ఎన్నెన్నో బంధాలు

 

ఇందరిలో~

వారెందరో ?               ..............30.

------------------------------------------------------------------------

స్వప్నాలకి

చిరునామా

విశ్రాంతికి

వీలునామా

 

ఖర్చులేని రీచార్జ్~

నిద్ర.                  ....................31

----------------------------------------------------------------------------

 

దాచినా

దాగదు

ప్రతి కదలికా

బైటపడేస్తుంది

 

ఛీత్కారాలు, జేజేలు~

వ్యక్తిత్వానికే.                ..............32      

-----------------------------------------------------------------------------

 

నీ పై నీకు

నమ్మకాన్ని

గౌరవాన్ని

నాటినవాడు

 

కల్పతరువు~

గురువు.                .......................33  

----------------------------------------------------------------

 

పెదవి దాటాక

నీ మాటలే

నీపై తిరుగుబాటు

చెయ్యగలవు

 

జాగ్రత్తగా ప్రయోగించాలి

ఆయుధాల్ని-                      ................34

------------------------------------

అంతస్థుల్లో

బందీలకి

స్నేహమంటే

స్వార్థం

 

ఆగర్భ దారిద్ర్యం ~

స్నేహితులు లేకపోవటం    ....................35.

-----------------------------------

ఆదిలో

ఆరాటం

ఆతర్వాత

తిరస్కారం

 

కలకాలం సాగవు~

నకిలీ స్నేహాలు    ......................36.

-----------------------------------

కోరుకున్నవన్నీ

దక్కవు

ప్రాప్తమున్నవేవీ

ఆగవు.

 

నీపాలిట కల్పవృక్షం~

ధీమా !.                   ...................37.

---------------------------------

 

చప్పట్లు

సత్కారాలు

రావాలి

మనస్పూర్తిగా

 

బలవంతంగా వచ్చేవి~

బలిపశువులు                   .......................38.

 

------------------------------

 

కూర్చున్న చెట్టుని
నరుక్కోవటం
తల్లిదండ్రుల్ని
అలక్ష్యం చేయటం


అత్యుత్తమ శ్రేయోభిలాషులు~
అమ్మా నాన్నలు                     ..................39.    


-------------------------------------------------------------------------------

 


ఒక్క కిరణంలో
సప్త వర్ణాలు
ఒక్క భావనలో
విభిన్న కోణాలు

   
విశాల గగనం, మహా సాగరం~
ప్రేమ                                   .....................40


-------------------------------------------------------------------------------

 

అమ్మానాన్నల్ని
చూడనివాళ్ళు
కళ్ళున్న
గుడ్దివాళ్ళు

 


కృతఘ్నత~
క్షమించరాని నేరం.             ....................41


-------------------------------------------------------------------------------

నమస్కరిస్తే
నష్టం లేదు
ప్రణమిల్లితే
ప్రాణం పోదు


బేడా ఖరీదు చెయ్యవు~
భేషజాలు                             ..........................42.


-------------------------------------------------------------------------------

 

కలువకు
జాబిల్లి
తుమ్మెదకి
కుసుమం


పూర్వజన్మ సుకృతం~
సజ్జన సాంగత్యం                   ...................43.

-------------------------------------------------------------------------------నదుల లక్ష్యం
సాగర సంగమం
మతాల సందేశం
మహోన్నత జీవనం


అరిష్టాలకు మూలం~
మతమౌఢ్యం.                     ....................44     

  
-------------------------------------------------------------------------------

 


ప్రాణమిచ్చిన
విధాతలు
ప్రపంచాన్ని చూపిన
వెలుగు రేఖలు


కనిపెంచే దైవాలు
తల్లిదండ్రులు                    .....................44.

-----------------------------------------------------

 

ఇష్టపడటం
మొదలెడితే
కష్టమైనా
తలవంచితీరుతుంది


సత్తా బైటపడేది~
కష్టాల్లోనే.                   .........................45. 

 

     
-------------------------------------------------------------------------------


నోట్లో
ఉన్నప్పుడే
తియ్యదనాన్ని
ఆస్వాదించాలి


కొందరికే సాధ్యం~
వర్తమానాన్ని ప్రేమించగలగటం.        ........................46.

---------------------------------------------------------------------

 

ఓసారి
హిమాలయాలకి
మరోసారి
పాతాళానికి


ఆటుపోట్లు~
ఆలోచనలు                  ......................47.


--------------------------------------------------------------

 


తనకోసమే
అందరూ అనేవారెందరో
అందరికోసం
తామనేవారు కొందరే.

 


కారణజన్ములు~
మహానుభావులు...       .........................48

 


-------------------------------------------------------------------------------

 


వెన్నుతట్టే వారు
కొందరైతే
వెనక్కితోసేవారు
ఇంకొందరు

 


ఉత్సాహం - కసి~
ఎదిగేందుకున్న రెండు దారులు              ........................49.
-------------------------------------------------------------------------------


పూటపూటకి
కొత్త పాఠం
రోజురోజుకి
వింత అనుభవం


రాసుకున్న పేజీలు~
గడచిన రోజులు                                 .............................50

 


-------------------------------------------------------------------------------

 


నిలుపుకోలేని
వాగ్దానాలు
నిలకడలేని
సిద్ధాంతాలు


గందరగోళం~
రాజకీయం                             ..........................51


_________________________________________________________

 


పలుకుబడితో
ప్రయోజనం
డబ్బుతో
’రాజ’సమ్ (+)

’మనీ’ (మాయా) ’జాలం’~
రాజ ’కీ’ ’యమ్’                      .......................52

 


-------------------------------------------------------------------------------

 

 

బొమ్మల్లో
ప్రపంచం
ఆటల్తో
ఆనందం


సుందర స్వప్నం~
బాల్యం                                 ..................53
------------------------------------------------------------------------------


అంతులేని
అనుభవాలు
మరువలేని
అనుభూతులు


గుప్పెడంత గుండెకు~
బోలెడన్ని చప్పుళ్ళు                     ...............54


-------------------------------------------------------------------------------

 

నవ్వుతూ
నవ్వించేవారు
భూమిపై
చందమామలు


పంచేకొద్దీ పెరుగుతుంది~
సంతోషం.                         ..................55


-------------------------------------------------------------------------------

 

నవ్వు వరం

నవ్వననటం జ్వరం

నవ్వు నటన  కష్టం

నవ్వించగల్గటం అదృష్టం

 

నవ్వి నొప్పించటం పాపం~

నవ్వుల పాలు కావటం శాపం               .....................56.

-----------------------------------------------------------------------

 

 

నచ్చినట్టు
నిన్ను
నీకు
చూపిస్తుంది


అన్నిటికంటే అందమైనది~
అద్దం.                                    ........................57


-------------------------------------------------------------------------------


ఎవరేమన్నా
ఏమనుకున్నా
దారితెలిసినవాడు
వెనుదిరగడు


నీకు నువ్వే~
గొప్ప పరిశీలకుడివి                     .....................58.


-------------------------------------------------------------------------------

 

 
ఎటుచూసినా

తేనె

పూసిన

కత్తులే

ప్రశ్నించేవాడెప్పుడూ~

పిచ్చోడే !                           ...........................59

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

లేనివాడికి

దొరకదు

ఉన్నవాడికి

అరగదు

 

జానెడు పొట్టకు ~

బోలెడు తిప్పలు                        ....................60

  

-------------------------------------------------------------------------------

 

కోట్లు

కూడబెట్టి

కునుకులేని

బ్రతుకు

 

బూడిదలో~

పన్నీరు                                     ................... 61

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

పేదరికంపై

పెత్తనం

అమాయికత్వంపై

ఆధిపత్యం

 

పనిమనిషీ ~

మనలాంటి మనిషే !                        ................62

 

-------------------------------------------------------------------------------

మనసు

గుప్పెడు

ఆశ

గంపెడు

 

విషవృక్షం~

దురాశ                                           ...................63

-------------------------------------------------------------------------------

 

'నా'నుండి

చూస్తే

అన్నీ

న్యాయాలే

 

తారుమారైన~

తప్పొప్పులు 'నా - నీ' లు.                         .................64

-------------------------------------------------------------------------------

 

గోరుముద్దల్లో

కోటిసుద్దులు

జోలపాటల్లో

శతకోటి ఆశలు

 

అమృత భాండాగారం~

అమ్మ !!!!                                     .....................65


-------------------------------------------------------------------------------

వేలాది
సైన్యం ఓ ప్రక్క
తోడుగా
నేస్తం మరోప్రక్క


సైన్యం వెనుదిరిగినా~
స్నేహం నిన్ను వీడదు                      .......................66

 

--------------------------------------------------------------------


స్నేహితుడే
అయినా
చెయ్యి
చాచకు


నీ ’ఇన్ ’ధనం~
ఆత్మాభిమానం                         .......................6 7.

 

-----------------------------------------------------------

 


నీలో తాను
తనలో నీవు
మనుషులిద్దరు
ఆలోచన ఒక్కటి

ఒకే దారిలో పయనిస్తుంది~
నిజమైన స్నేహం                      ..............................68.

 

---------------------------------------------------------


చెయ్యిచాపటం
సులువు
స్నేహం నిలుపుకోవటం
కష్టం


అవాంతరాల్ని అధిగమించేదే
అసలైన స్నేహం.                     .........................69.

-----------------------------------------------------------------


చెడుకు
చేరువవ్వటం
మంచికి
దూరమవ్వటం


పూడ్చలేని~
అగాథాలు..    .      .......................70.

--------------------------------------------------------------


కొనుక్కున్న
సన్మానాలు
అనవసరపు
ఆర్భాటాలు


ఖాళీ డబ్బాలో
రాళ్ళమోతలు.          .........................71.

 

--------------------------------------------------------------

 


తియ్యగా
మాట్లాడుతూ
చుట్టుకుంటాయి
ఎన్నెన్నో బంధాలు


ఇందరిలో~
నీ వారెందరో ?                    .............72.

 

-------------------------------------------------------------


స్వప్నాలకి
చిరునామా
విశ్రాంతికి
వీలునామా


ఖర్చులేని రీచార్జ్
నిద్ర                         ............................73.

------------------------------------------------------------

 


దాస్తే
దాగదు
ప్రతి కదలికా
బైటపడేస్తుంది


ఛీత్కారాలు, జేజేలు
వ్యక్తిత్వానికే.                           .....................74.

---------------------------------------------------------------


నీ పై నీకు
నమ్మకాన్ని
గౌరవాన్ని
నాటినవాడు


కల్పతరువు
గురువు                       ...............75.

 
------------------------------------------------------
 

పెదవి దాటాక
నీ మాటలే
నీపై తిరుగుబాటు
చెయ్యగలవు


ఆయుధాల్ని~
జాగ్రత్తగా ప్రయోగించాలి    ………….76

------------------------------------------------------------


అంతస్థుల్లో
బందీలకి
స్నేహమంటే
స్వార్థం


ఆగర్భ దారిద్ర్యం~

స్నేహితులు లేకపోవటం             …………………..   77

 

--------------------------------------------------

 


ఆదిలో
ఆరాటం
ఆతర్వాత
తిరస్కారం

        
నకిలీ స్నేహాలు~
కలకాలం సాగవు                  .........78

 

----------------------------------------------


కోరుకున్నవన్నీ
దక్కవు
ప్రాప్తమున్నవేవీ
ఆగవు.


ధీమా నీపాలిట~
కల్పవృక్షం                                ............79

----------------------------------------------------


చప్పట్లు
సత్కారాలు
మనస్పూర్తిగా
రావాలి

 
బలవంతంగా వచ్చేవి~
బలిపశువులు                 .............80

-------------------------------------------